Està Passant

TV3
Gestió del projecte, construcció i muntatge de decorats i il·luminació integrada.