El gran dictat

Triacom per TV3Triacom for TV3Triacom para TV3
Gestió del projecte, construcció i muntatge del decorat, les grades i la il·luminació integrada.Project management, construction and assembly of television set, a grandstand structure and integrated lighting.Gestión del proyecto, construcción y montaje del decorado, las gradas y la iluminación integrada
  • #construcción
  • #decorados
  • #elgrandictat
  • #set
  • #televisión
  • #tv
  • #tv3