A tota pantalla

TV3
Gestió del projecte, construcció i muntatge del decorat i il·luminació integrada.
  • #ConstrucciónYMontaje
  • #decorado
  • #GestiónDelProyecto
  • #iluminaciónIntegrada