HyperMembrane

Muntatge del projecte HyperMembrane. HyperMembrane és un sistema de construcció estàndard per a estructures de forma lliure i adaptables a l'arquitectura. Consisteix en un sistema físic i d'elements digitals capaços de generar múltiples i atípiques formes, modificable pel que fa a les diferents necessitats espacials, solars o energètiques.
  • #arquitecturaefimera
  • #arquitecturainteligente
  • #construcción
  • #hypermembrane