Stand Cosentyx

SER Sociedad española de reumatologia
Disseny, renderitzats i projecte constructiu per l'estand Novartis dins del congrés de la SER.
  • #construccionesefimeras
  • #cosentyx
  • #diseño
  • #novartis
  • #stands