Com si fos ahir

TV3
Gestió del projecte, construcció i muntatge de decorats i il·luminació integrada.
  • #comsifosahir
  • #construcción
  • #set
  • #telenovela
  • #televisión
  • #tv
  • #tv3